Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обществени поръчки с предмет пътно поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Дата 05/12/2018
Входящ номер 854-06-1365
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/12/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 21/12/2018
Дата на връчване на писмен отговор 21/12/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор