Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно приемане на Европейската харта за изследователи, Кодекса за поведение при подбор на изследователи и Етичен кодекс от висшите училища на научните организации
Дата 20/12/2018
Входящ номер 854-06-1438
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/01/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 17/01/2019
Дата на връчване на писмен отговор 18/01/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор