Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на МС от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 1
Дата 30/01/2019
Входящ номер 954-06-108
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/02/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 07/02/2019
Дата на връчване на писмен отговор 08/02/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор