Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно осигуряване на безопастността на гражданите чрез своевременно почистване речните корита и дерета за изпразване на язовири в област Русе и в частност дерето на язовир "Николово", в село Николово, община Русе
Дата 06/06/2019
Входящ номер 954-06-521
Адресат Младен Маринов , Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор