Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обвързване на информацията в Националната здравно-информационна система с изисквания на Системата за здравни сметки, ЕВРОСТАТ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на базата на Международната статистическа класификация на болестите (Десета ревизия - МКБ-10)
Дата 19/06/2019
Входящ номер 954-06-588
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/06/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/07/2019
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор