Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно схеми за подпомагане по смисъла на § 1, т. 21 от доп. разп. на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
Дата 19/06/2019
Входящ номер 954-06-600
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/06/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 27/06/2019
Дата на връчване на писмен отговор 28/06/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор