Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно контрол по изпълнението на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и § 49 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.)
Дата 03/07/2019
Входящ номер 954-06-648
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/07/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 10/07/2019
Дата на връчване на писмен отговор 26/07/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор