Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно нефинансирани проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.
Дата 09/07/2019
Входящ номер 954-06-672
Адресат Емил Караниколов, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/07/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 23/07/2019
Дата на връчване на писмен отговор 26/07/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор