Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно брутен вътрешен продукт (БВП) и брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението
Дата 25/07/2019
Входящ номер 954-06-722
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 29/07/2019
Дата на връчване на писмен отговор 05/09/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор