Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението
Дата 31/07/2019
Входящ номер 954-06-736
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/09/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 03/09/2019
Дата на връчване на писмен отговор 05/09/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор