Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно точка втора на Решение на Народното събрание от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това (обн. ДВ. бр. 100 от 2019 г.)
Дата 10/12/2020
Входящ номер 054-06-1104
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/01/2021
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 20/01/2021
Дата на връчване на писмен отговор 22/01/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор