Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно разпореждането с поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. и сгради, представляващ застроен парцел XXXVII с площ 11 200 кв.м., кв. 66 и пет броя сгради с обща застроена площ 1 204 кв.м. по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г
Дата 18/12/2020
Входящ номер 054-06-1167
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/01/2021
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/01/2021
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор