Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отказано плащане по програмите за Национални доплащания и схемата за единно плащане на площ
Дата 07/10/2009
Входящ номер 954-06-98
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/10/2009
Дата на отговор Писмен отговор на 13/10/2009
Дата на връчване на писмен отговор 16/10/2009
Текст на въпроса
Текст на отговор