Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно собствеността на българския спортен тотализатор и регистър на тотопунктовете в страната
Дата 28/10/2009
Входящ номер 954-06-154
Адресат Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/10/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/10/2009
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор