Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прогнозен документ за развитие на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ у нас до 2020 г.
Дата 02/03/2010
Входящ номер 054-06-153
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/03/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 16/03/2010
Дата на връчване на писмен отговор 19/03/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор