Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001 - 4.1.03 4 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"
Дата 01/09/2010
Входящ номер 054-06-663
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/09/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 14/09/2010
Дата на връчване на писмен отговор 17/09/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор