Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно приемане на утайки от Пловдивската пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в хвостохранилище "Медет"
Дата 23/09/2010
Входящ номер 054-06-727
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/10/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор