Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно несъобразяване на служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с разпоредба на Регламент на Европейския съюз
Дата 29/09/2010
Входящ номер 054-06-753
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор