Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Преходни публикации и Търгове
Форма за търсене
Ключова дума

Дата Заглавие
28/12/2018 Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград, недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Велинград, ул. „Вела Пеева” 35
28/07/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2016г.
11/07/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2016г.
30/05/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2016г.
27/04/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016г.
29/03/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016г.
08/03/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016г.
29/02/2016 Допълнително споразумение №1 към борсов договор №421 / 02.07.2014 г.
01/02/2016 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА
30/12/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015Г.
27/11/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015Г.
27/10/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015г.
30/09/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015Г.
31/08/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2015Г.
20/07/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2015г.
22/06/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015г.
01/06/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2015г.
05/05/2015 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост част от имот с площ 3 (три) кв.м., находящ се в гр. София, на адрес пл. „Княз Александър I” № 1
28/04/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015г.
23/03/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015г.
28/02/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ФУВРУАРИ 2015г.
30/01/2015 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015г.
14/01/2015 СМР – ремонт на облицовки от каменни плочи по всички фасади на сградата на ЛВБ на НС – Велинград и ремонт на външна тераса с камина във вътрешния двор на ЛВБ на НС – Велинград, ремонт на зала „Шатра“ и помощни помещения към нея в ЛВБ на НС – Велинград, подмяна на настилка от тротоарни плочи по алеи в двора на ЛВБ на НС – Велинград и ремонт на 4 бр. гаражи на ЛВБ на НС – Велинград
07/01/2015 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 ОТ ЗОП
30/12/2014 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА
28/11/2014 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА
31/10/2014 ПЛАЩАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА