Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Преходни публикации и Търгове
Обществени поръчки
Заглавие ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 ОТ ЗОП
Дата 07/01/2015
Номер в АОП
Номер в РОП
Текст
Документи и съобщения