Новини
Списък на допуснатите до изслушване кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
12/07/2017
Списък на допуснатите до изслушване кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

На свое заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси извърши проверка за допускане до изслушване на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
На основание Раздел III, точка 4, от приетите от Народното събрание на 31 май 2017 г. процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, до изслушване са допуснати следните кандидати:

За съдийска колегия:
1. Ангелинка Николова Николова
2. Боян Георгиев Магдалинчев
3. Боян Чавдаров Новански
4. Вероника Атанасова Имова
5. Даниела Ангелова Маринова-Марчева
6. Диана Атанасова Хитова
7. Драгомир Асенов Кояджиков
8. Марина Михайлова Дойчинова
9. Мирослав Александров Джеров
10. Нели Любомирова Виодорова
11. Стефан Гроздев Гроздев

За прокурорска колегия:
1. Владислав Димитров Томов
2. Гергана Найденова Мутафова
3. Йордан Андреев Стоев
4. Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова
5. Маринела Панкова Тотева
6. Пламена Цветанова Апостолова
7. Светлана Георгиева Бошнакова

Изслушването на предложените кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание в Комисията по правни въпроси ще се проведе на 7 септември 2017 г. от 09:00 часа в зала "Запад" на Народното събрание и ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми