National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Tunisia
0 Members of parliament to date
NIKOLAY PETKOV PETKOV
DRAGOMIR VELKOV STOYNEV
IVAN NIKOLAEV IVANOV
JUNAL TASIM TASIM
KIRIL VLADIMIROV GUMNEROV
OGNIAN STOICHKOV IANAKIEV
SVETLANA ANGELOVA NAYDENOVA
DANIELA DIMITROVA MITKOVA
DIMITAR ANASTASOV KARBOV
DIMITAR NIKOLOV LAZAROV
DZHEMA MARINOVA GROZDANOVA
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
ILIA IVANOV PACHEV
IOANA MILTCHEVA KIROVA
IVAN DIMITROV IVANOV
IVAN YORDANOV BOZHILOV
NEDZHMI NIYAZI ALI
SILVIYA ANASTASOVA HUBENOVA
STANISLAV STOYANOV IVANOV
STEFAN IVANOV DEDEV
TCHETIN HIUSSEIN KAZAK
TSVETOMIR TSVETKOV MIHOV
VANYO EVGENIEV SHARKOV
VESELIN GRIGOROV SPIRIDONOV
YAVOR BOZHILOV NOTEV
YOUNAL SAID LOUTFI