National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Argentina
0 Members of parliament to date
SVETLEN DIMITROV TANCHEV
DIMITAR ANASTASOV KARBOV
DIMITAR YORDANOV ATANASOV
NEDZHMI NIYAZI ALI
TSVETA VALCHEVA KARAYANCHEVA
ALLIOSMAN IBRAIM IMAMOV
ARIF SAMI AGUSH
BELGIN FIKRI SHUKRI
DANIELA MARINOVA PETROVA
DARIN VELICHKOV MATOV
DIMITAR BORISOV GLAVCHEV
EMANOUELA ZDRAVKOVA SPASSOVA
EMIL DIMITROV GUSHTEROV
EMIL YORDANOV RADEV
FANI IVANOVA HRISTOVA
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
GYUNER FARIZ SERBEST
HASAN AHMED ADEMOV
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
HRISTO GEORGIEV CHAUSHEV
ILIA IVANOV PACHEV
JUNAL TASIM TASIM
KATYA ANGELOVA CHALAKOVA
MITHAT MEHMED TABAKOV
MITHAT SABRI METIN
PLAMEN TENEV ROUSSEV
REMZI DURMUS OSMAN
RUMEN IVANOV TAKOROV
STOYAN YANKOV GYUZELEV