National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Belarus
0 Members of parliament to date
DIMITAR STOYANOV DABOV
ISKRA FIDOSOVA ISKRENOVA
NIKOLAY PETKOV PETKOV
ALEKSANDAR STOYCHEV STOYKOV
ANTONIY YORDANOV YORDANOV
DIMITAR IORDANOV CHUKARSKY
EMIL KIRILOV IVANOV
KASIM ISMAIL DAL
KIRIL VLADIMIROV GUMNEROV
LILI BOYANOVA IVANOVA
MITHAT MEHMED TABAKOV
PETAR IVANOV HLEBAROV
ROUMEN STEFANOV STOILOV
SILVIYA ANASTASOVA HUBENOVA
STEFAN GOSPODINOV GOSPODINOV
STEFAN IVANOV DEDEV
YANAKI BOYANOV STOILOV