National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Belgium
11 Members of parliament to date
BORISLAV IVANOV BORISOV
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
TEODORA ATANASOVA HALACHEVA
ASYA ATANASOVA PEEVA
ELENA STEFANOVA PESHEVA
HAYRI REDZHEBOV SADAKOV
IVAN VALENTINOV IVANOV
MARIYA YORDANOVA ILIEVA
POLINA ALEKSANDROVA SHISHKOVA
ROSEN ZHIVKOV IVANOV
TANER MEHMED ALI