National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - India
19 Members of parliament to date
NIGYAR SAHLIM DZHAFER
NIKOLAY TSVETANOV SIRAKOV
SEVIM ISMAIL ALI
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
EMILIYA VESELINOVA STANEVA-MILKOVA
HASAN AHMED ADEMOV
IVO ANGELOV HRISTOV
KRASTINA NIKOLOVA TASKOVA
MITKO KOSTADINOV POLIHRONOV
NELI RUSKOVA PETROVA
NIKOLAY VESELINOV ALEKSANDROV
PETAR GEORGIEV KANEV
PLAMEN TRIFONOV HRISTOV
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
SIMEON GEORGIEV NAYDENOV
SPAS YANEV PANCHEV
TANYA TODOROVA PETROVA
TOMA LYUBOMIROV BIKOV
VALENTIN GEORGIEV LAMBEV