National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Jordan
11 Members of parliament to date
GALYA STOYANOVA ZHELYAZKOVA
ELHAN MEHMEDOV KALKOV
ADLEN SHUKRI SHEVKED
DIMITAR IVANOV DANCHEV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
IHSAN HALIL HAKKA
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
IVAN IVAYLOV CHENCHEV
PETAR GEORGIEV KANEV
PLAMEN IVANOV MANUSHEV
VALENTIN KIRILOV KASABOV