National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - the Netherlands
18 Members of parliament to date
MILEN VASILEV MIHOV
ERDZHAN SEBAYTIN EBATIN
NADYA SPASOVA KLISURSKA-ZHEKOVA
ALEKSANDAR KOYCHEV IVANOV
ALTIMIR EMILOV ADAMOV
BORIS YANKOV YACHEV
BORISLAV IVANOV BORISOV
DANIELA ANASTASOVA DARITKOVA-PRODANOVA
DORA ILIEVA IANKOVA
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
GEORGI YANCHEV GYOKOV
HASAN AHMED ADEMOV
HRISTO GRUDEV GRUDEV
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
STANISLAV IVANOV POPOV
VALENTIN GEORGIEV LAMBEV
VALENTIN KIRILOV KASABOV