National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Norway
12 Members of parliament to date
HALIL REDZHEPOV LETIFOV
EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA
ADLEN SHUKRI SHEVKED
HAYRI REDZHEBOV SADAKOV
IGLIKA IVANOVA IVANOVA-SABEVA
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
POLINA TSVETOSLAVOVA TSANKOVA-HRISTOVA
STANISLAVA KRASIMIROVA STOYANOVA
SVETLANA ANGELOVA NAYDENOVA
TASKO MIHAYLOV ERMENKOV
YULIYAN MIHAYLOV PAPASHIMOV
ZHELYO IVANOV BOYCHEV