National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Republic of South Africa
13 Members of parliament to date
ALEKSANDAR KOYCHEV IVANOV
ADLEN SHUKRI SHEVKED
ALEKSANDAR NIKOLAEV SABANOV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
GEORGI KOLEV KOLEV
IGLIKA IVANOVA IVANOVA-SABEVA
IHSAN HALIL HAKKA
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
NIKOLAY VESELINOV ALEKSANDROV
RAMADAN BAYRAM ATALAY
SPAS YANEV PANCHEV
VASIL MILANOV ANTONOV
VELISLAVA IVANOVA KRASTEVA