National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Chile
7 Members of parliament to date
NIKOLAY VESELINOV ALEKSANDROV
ADLEN SHUKRI SHEVKED
ALEKSANDAR KOYCHEV IVANOV
DANIELA ANASTASOVA DARITKOVA-PRODANOVA
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
IHSAN HALIL HAKKA
IVAN NIKOLOV MIHOVSKI