National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Sweden
13 Members of parliament to date
YORDAN APOSTOLOV APOSTOLOV
IVAN STEFANOV VALKOV
STOIAN MIHAILOV MIRCHEV
ALEKSANDAR KOYCHEV IVANOV
DIMITAR IVANOV DANCHEV
DZHEYHAN HASANOV IBRYAMOV
EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA
GEORGI YANCHEV GYOKOV
HASAN AHMED ADEMOV
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
SEVIM ISMAIL ALI
VASIL MILANOV ANTONOV