National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Kazakhstan
0 Members of parliament to date
EMIL DELCHEV DIMITROV
DARIN VELICHKOV MATOV
DIMITAR STOYANOV DABOV
KASIM ISMAIL DAL
STEFAN GOSPODINOV GOSPODINOV
ALLIOSMAN IBRAIM IMAMOV
ARIF SAMI AGUSH
DJEVDET IBRIAM CHAKAROV
DRAGOMIR VELKOV STOYNEV
DURHAN MEHMED MUSTAFA
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
GYUNER FARIZ SERBEST
HAMID BARI HAMID
HASAN AHMED ADEMOV
HRISTO DAMIANOV BISSEROV
IRENA LYUBENOVA SOKOLOVA
JUNAL TASIM TASIM
KAMEN KOSTOV KOSTADINOV
KATYA ANGELOVA CHALAKOVA
LYUTVI AHMED MESTAN
MARIO IVANOV TAGARINSKI
MITHAT MEHMED TABAKOV
PAVEL ILIEV DIMITROV
RUMEN IORDANOV PETKOV
SPAS YANEV PANCHEV
STOYAN IVANOV IVANOV
STOYAN YANKOV GYUZELEV
TCHETIN HIUSSEIN KAZAK
TUNDZHAY OSMANOV NAIMOV
VESELIN GRIGOROV SPIRIDONOV