National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Philippines
0 Members of parliament to date
BISERKA BOROVA PETROVA
DESISLAVA ZHEKOVA TANEVA
HASAN AHMED ADEMOV
ANATOLIY VELIKOV YORDANOV
ARIF SAMI AGUSH
BELGIN FIKRI SHUKRI
DIMITAR BORISOV GLAVCHEV
DIMITAR BOYCHEV PETROV
DURHAN MEHMED MUSTAFA
EMEL ETEM TOSHKOVA
GEORGI TSVYATKOV TERZIYSKI
HASAN ILYAZ HADZHIHASAN
IVAN PETROV IVANOV
IVELIN NIKOLAEV NIKOLOV
JUNAL TASIM TASIM
KALINA VENELINOVA KRUMOVA
MIROSLAV NIKOLOV PETKOV
MUSA DGEMAL PALEV
NEDZHMI NIYAZI ALI
PETYA NIKOLOVA RAEVA
PLAMEN DULCHEV NUNEV
PLAMEN TACHEV PETROV
YANKO IVANOV ZDRAVKOV
СVETOSLAV NEDELTSCHEV NEDELTSCHEV