National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Environment and Water Committee
0 Members of parliament to date
DOBRIN NENOV DANEV
DJEVDET IBRYAM CHAKAROV
LYUBOMIR VLADIMIROV VLADIMIROV
BORIS TSVETKOV TSVETKOV
CORNELIA DOBREVA MARINOVA
DENITSA STOILOVA GADZEVA
DURHAN MEHMED MUSTAFA
EMIL TSENOV GEORGIEV
GEORGI STRAHILOV SVILENSKI
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
MARGARITA ASENOVA STOILOVA
METODI TEOHAROV KOSTADINOV
MIROSLAV NIKOLOV PETKOV
MITKO ZHIVKOV ZAHOV
MUSTAFA FAHRI AHMED
PAVEL ALEKSEEV HRISTOV
SILVIYA ANASTASOVA HUBENOVA
STANISLAV STOYANOV IVANOV
STRAHIL CHAVDAROV ANGELOV
VLADIMIR VALCHEV MITRUSHEV