National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Committee on European Affairs and Oversight of the European Funds
0 Members of parliament to date
DENIZA SLATKOVA KARADJOVA
DORA ILIEVA IANKOVA
GALEN SIMEONOV MONEV
HASAN ILIYAZ HADZHIHASAN
ALEKSI VASILEV ALEKSIEV
DJEVDET IBRYAM CHAKAROV
EVDOKIA SLAVCHOVA ASENOVA
EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA
FERIHAN ILIYAZOVA AHMEDOVA
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
LAZAR OGNYANOV POPOV
LILYANA PAVLOVA NIKOLOVA
MIGLENA DOIKOVA ALEXANDROVA
NIKOLAY NANKOV NANKOV
PAVEL ANDREEV GUDZHEROV
PENKO ATANASOV ATANASOV
SILVIYA ANASTASOVA HUBENOVA
STRAHIL CHAVDAROV ANGELOV
VLADIMIR TSVETANOV TOSHEV
VLADIMIR VALCHEV MITRUSHEV