National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Anti-Corruption, Conflict of Interests and Parliamentary EthicsCommittee
Публичен регистър за решения и становища по чл. 154 от ПОДНСНароден представител Дата Вид Текст на решението Становище на народния представител Други документи
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ 08/06/2017 отменен Преглед