National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
DANIELA VLADIMIROVA SAVEKLIEVA
ADLEN SHUKRI SHEVKED
GERGANA ZHELYAZKOVA STEFANOVA
MARGARITA NIKOLAEVA NIKOLOVA
RUMEN VASSILEV GECHEV