Предложения за произвеждане на национален референдум

1. Искате ли сега да се проведат избори за Велико Народно събрание?
2. Искате ли да се приеме конституция с текущо народоволие, описана в ISBN 9786191884827?
3. Искате ли денят за размисъл да стане шестдесет дни?
4. Искате ли да се въведе задължителен тест на лъжата като основание за съдебно разпореждане за задържане под стража и като доказателство за оневиняване и обвинение?
5. Искате ли съдебните заседатели да са седем случайно избрани граждани?
6. Искате ли да се въведе облагане на гурбетчии, чиито деца или родители живеят в страната?
Информация
Дата на уведомлението 2 ноември 2020 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 2 февруари 2021 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпроси за гласуване 1. Искате ли сега да се проведат избори за Велико Народно събрание?
2. Искате ли да се приеме конституция с текущо народоволие, описана в ISBN 9786191884827?
3. Искате ли денят за размисъл да стане шестдесет дни?
4. Искате ли да се въведе задължителен тест на лъжата като основание за съдебно разпореждане за задържане под стража и като доказателство за оневиняване и обвинение?
5. Искате ли съдебните заседатели да са седем случайно избрани граждани?
6. Искате ли да се въведе облагане на гурбетчии, чиито деца или родители живеят в страната?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Христо Попов
 2. Георги Добрев
 3. Димитър Димитров
 4. Малина Димитрова
 5. Генадий Велчев


1. Желаете ли да бъде запазен българският лев, а България да не влиза във валутния механизъм и да не приема еврото, докато средната работна заплата в страната не достигне средното равнище в Европейския съюз?
2. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?
3. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 50 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?
4. Желаете ли предложението за национален референдум да бъде приемано с обикновено мнозинство на гласувалите, независимо от това колко избиратели са участвали в референдума, така както резултатът от политическите избори се приема независимо от броя на гласувалите в тях?
Информация
Дата на уведомлението 5 февруари 2020 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 5 май 2020 г.
Удължен до 13 юни 2020 г., на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпроси за гласуване 1. Желаете ли да бъде запазен българският лев, а България да не влиза във валутния механизъм и да не приема еврото, докато средната работна заплата в страната не достигне средното равнище в Европейския съюз?
2. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?
3. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 50 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?
4. Желаете ли предложението за национален референдум да бъде приемано с обикновено мнозинство на гласувалите, независимо от това колко избиратели са участвали в референдума, така както резултатът от политическите избори се приема независимо от броя на гласувалите в тях?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Росен Пламенов Миленов
 2. Огнян Борисов Боюклиев
 3. Детелин Весков Кънчев
 4. Стоян Енчев Енчев
 5. Димитър Саздов Георгиев


1. Съгласни ли сте да се приеме нова Програма за икономическо развитие, която да гарантира увеличаване на икономическия растеж (до 6-7%) и чрез която да се удвоят заплатите на гражданите, както следва: а) с 20% през 2020 г; б) с 30% през 2021 г; в) с 50% през 2022 г.?
2. Съгласни ли сте да се извърши комплексна реформа на пенсионната система, като се преизчислят всички пенсии и те се увеличат средно с: а) с 20% до края на 2020 г; б) с 30% до края на 2021 г.?
3. Съгласни ли сте да се приеме нов Закон за финансиране на политическите партии, който да премахне сегашните партийни субсидии (над 40 млн. лв. годишно) и ги замени изключително с членски внос?
4. Съгласни ли сте изборната администрация, съставена досега от представители на парламентарни партии да бъде заменена от експерти, определени, както следва: а) от Президента на Република България - за състава на ЦИК; б) от ЦИК - за състава на районните избирателни комисии (РИК); в) от РИК - за състава на общинските избирателни комисии (ОИК); г) от ОИК - за състава на секционните избирателни комисии?
5. Съгласни ли сте новоизбран специализиран орган от магистрати и експерти да разследва най - големите приватизационни сделки и изпълнението на приватизационните договори?
Информация
Дата на уведомлението 3 септември 2018 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 3 декември 2018 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпроси за гласуване 1. Съгласни ли сте да се приеме нова Програма за икономическо развитие, която да гарантира увеличаване на икономическия растеж (до 6-7%) и чрез която да се удвоят заплатите на гражданите, както следва: а) с 20% през 2020 г; б) с 30% през 2021 г; в) с 50% през 2022 г.?
2. Съгласни ли сте да се извърши комплексна реформа на пенсионната система, като се преизчислят всички пенсии и те се увеличат средно с: а) с 20% до края на 2020 г; б) с 30% до края на 2021 г.?
3. Съгласни ли сте да се приеме нов Закон за финансиране на политическите партии, който да премахне сегашните партийни субсидии (над 40 млн. лв. годишно) и ги замени изключително с членски внос?
4. Съгласни ли сте изборната администрация, съставена досега от представители на парламентарни партии да бъде заменена от експерти, определени, както следва: а) от Президента на Република България - за състава на ЦИК; б) от ЦИК - за състава на районните избирателни комисии (РИК); в) от РИК - за състава на общинските избирателни комисии (ОИК); г) от ОИК - за състава на секционните избирателни комисии?
5. Съгласни ли сте новоизбран специализиран орган от магистрати и експерти да разследва най - големите приватизационни сделки и изпълнението на приватизационните договори?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. проф. д-р Динко Динков
 2. проф. д.ик.н Велчо Стоянов
 3. проф. д.с.н. Иван Станков
 4. проф. д-р Ганчо Ганчев
 5. проф. д-р Александър Томов
 6. проф. д.и.н. Трендафил Митев
 7. проф. д-р Мария Видолова
 8. проф. д-р Христо Стоянов
 9. доц. д.и.н. Мария Пиргова
 10. проф. д-р Никола Алтънков
 11. проф. д-р. Искра Балканска
 12. проф. д.и.н. Гарабед Минасян
 13. Димитър Митев


Против ли сте премахването на българския лев и въвеждането на еврото, като официална валута в Република България? Информация
Дата на уведомлението 23 април 2018 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 23 юли 2018 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпрос за гласуване Против ли сте премахването на българския лев и въвеждането на еврото, като официална валута в Република България?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Костадин Тодоров Костадинов
 2. Петър Николаев Петров
 3. Велислав Руменов Христов
 4. Георги Иванов Георгиев
 5. Николай Георгиев Дренчев
 6. Слави Иванов Котаров
 7. Владимир Павлинов Павлов
 8. Валери Иванов Сираков
 9. Деян Николаев Николов
Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.? Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 31 януари 2018 г.
Въпрос за гласуване Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?
Предложение, мотиви изтегли предложението
Вносители
 1. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
 2. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 3. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 4. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
 5. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 6. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
 7. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 8. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
 9. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 10. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 11. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
 12. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 13. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 14. ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
 15. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
 16. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
 17. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
 18. НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
 19. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
 20. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 21. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
 22. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
 23. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 24. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
 25. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 26. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
 27. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
 28. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
 29. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
 30. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 31. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
 32. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 33. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 34. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 35. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 36. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 37. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
 38. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 39. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
 40. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 41. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
 42. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 43. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 44. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
 45. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 46. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
 47. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 48. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
 49. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 50. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ
 51. ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
 52. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
 53. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
 54. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
 55. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 56. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 57. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
 58. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ
 59. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
 60. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 61. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 62. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
 63. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
 64. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 65. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 66. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
 67. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 68. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 69. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
 70. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 71. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 72. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 73. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума
Резултати от референдума
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум
Подкрепяте ли Народното събрание на Република България да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие? Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 25 януари 2018 г.
Въпрос за гласуване Подкрепяте ли Народното събрание на Република България да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие?
Предложение, мотиви - оттеглено изтегли предложението
изтегли оттеглянето
Вносители
 1. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
 2. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 3. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 4. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
 5. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
 8. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
 9. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 10. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
 11. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 12. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 13. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
 14. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
 15. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 16. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
 17. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
 18. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
 19. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 20. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 21. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 22. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 23. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 24. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
 25. ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
 26. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 27. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
 28. НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
 29. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
 30. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 31. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
 32. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 33. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 34. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
 35. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
 36. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
 37. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
 38. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
 39. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
 40. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 41. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
 42. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
 43. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
 44. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 45. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 46. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 47. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 48. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
 49. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 50. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
 51. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
 52. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
 53. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ
 54. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 55. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 56. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ
 57. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 58. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 59. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
 60. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
 61. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
 62. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 63. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 64. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 65. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 66. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
 67. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 68. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 69. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
 70. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
 71. ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
 72. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 73. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума
Резултати от референдума
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум


1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица?
2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение?
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000?
4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение?
5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?
6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност?
7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители?
8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?
9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?
Информация
Дата на уведомление 1 юни 2017 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 1 септември 2017 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена[изтегли]


1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица?
2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение?
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000?
4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение?
5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?
6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност?
7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители?
8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?
9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?
Информация
Дата на уведомление 1 юни 2016 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 1 септември 2016 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена[изтегли]1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
Информация
Дата на уведомление 9 ноември 2015 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 9 февруари 2016 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 8 февруари 2016 г.
Въпрос за гласуване 1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Станислав Тодоров Трифонов
 2. Тошко Йорданов Хаджитодоров
 3. Ивайло Ванев Вълчев
 4. Филип Маринов Станев
 5. Иво Божанов Сиромахов
 6. Александър Николов Вълчев
 7. Драгомир Стефанов Петров
 8. Иван Георгиев Кулеков
Опис на съдържанието на подписката изтегли
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад на Комисия по правни въпроси
Доклад на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Доклад на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Решение на Народното събрание Решение за произвеждане на национален референдум
Държавен вестник ДВ, бр. 37 от 17.5.2016 г.
Решение на Конституционния съд във връзка с решението на Народното събрание Решение на Конституционния съд
Дата за произвеждане на референдума и въпроси за гласуване 6 ноември 2016 г.
Решения на Върховния административен съд във връзка с резултатите от референдума Решение на 3-членен състав
Решение на 5-членен състав
Резултати от референдума изтегли1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?
2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?
3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?
4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?
5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители?
Информация
Дата на уведомление 3 ноември 2015 г.[изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 3 февруари 2016 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 3 февруари 2016 г.
Въпрос за гласуване 1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?
2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?
3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?
4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?
5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Веселин Найденов Марешки
 2. Кръстина Николова Таскова
 3. Пламен Трифонов Христов
 4. Гергана Желязкова Стефанова
 5. Елис Вейсалова Вейсалова
Опис на съдържанието на подписката изтегли
изтегли
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
изтегли
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад на Комисия по правни въпроси
Доклад на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Становище на Комисия по икономическа политика и туризъм
Доклад на Комисия по енергетика
Доклад на Комисия по здравеопазването
Решение на Народното събрание изтегли
Държавен вестник ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г.
Дата за провеждане на референдума
1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 03 юни 2015 г.
Въпроси за гласуване 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Предложение, мотиви изтегли
Вносител Президент на Република България
Разпределение по комисии изтегли
Доклади на комисии Доклад от Комисия по правни въпроси
Доклад от Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Решение на Народното събрание Решение за произвеждане на национален референдум
Държавен вестник ДВ, бр. 58, от 31.7.2015 г
Дата за провеждане на референдума 25 октомври 2015 г.
Резултати от референдума изтегли
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум изтегли решението


Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии? Информация
Дата на уведомление 27 февруари 2014 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 27 май 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 27 май 2014 г.
Въпрос за гласуване Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Георги Василев Василев
 2. Владимир Рашков Георгиев
 3. Ралица Олегова Сиракова-Славчева
 4. Калчо Танев Танев
 5. Славчо Петров Парушев
 6. Валерий Стоянов Сербезов
 7. Светослав Николаев Бояджиев
 8. Боян Марков Петров
 9. Ангел Иванов Гецов
 10. Димитър Николов Симеонов
 11. Иво Георгиев Петров
 12. Красен Стефанов Станчев
 13. Красимир Петров Митов
Брой граждани, подкрепили подписката 362 687 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Информация
Дата на уведомление 6 февруари 2014 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 6 май 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 10 март 2014 г.
Въпроси за гласуване 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Георги Петков Близнашки
 2. Милена Христова Стефанова
 3. Саша Константинова Безуханова
 4. Ивайло Василев Захариев
 5. Юлия Манук Берберян
 6. Борис Красимиров Рангелов
 7. Александрина Людмилова Икономова
 8. Алфред Ернест Фосколо
 9. Калин Тодоров Янакиев
 10. Александър Динев Кьосев
 11. Веселин Йорданов Калановски
 12. Христо Илков Христев
 13. Виктор Стоянов Стоянов
 14. Христо Стефанов Мутафчиев
 15. Светлана Кирилова Божилова
Брой граждани, подкрепили подписката 570 029 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?
3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 30 януари 2014 г.
Въпроси за гласуване 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?

3. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
Предложение, мотиви изтегли
Вносител Президент на Република България
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Да се продава ли българска земя на чужди физически и юридически лица? Информация
Дата на уведомление 8 ноември 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 8 февруари 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Да се продава ли българска земя на чужди физически и юридически лица?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Волен Николов Сидеров
 2. Десислав Славов Чуколов
 3. Павел Димитров Шопов
 4. Станислав Тодоров Станилов
 5. Деница Стоилова Гаджева
 6. Явор Божилов Нотев
 7. Магдалена Ламбова Ташева
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Трябва ли да се забрани достъпът до класифицирана информация и участието в органите и предприятията на държавната власт и местно самоуправление на служителите и агенти на Държавна сигурност? Информация
Дата на уведомление 16 октомври 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 16 януари 2014 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Трябва ли да се забрани достъпът до класифицирана информация и участието в органите и предприятията на държавната власт и местно самоуправление на служителите и агенти на Държавна сигурност?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Цветозар Красимиров Вълков
 2. Стефан Димитров Пеев
 3. Атанас Николаев Стойнов
 4. Даниела Димитрова Войнова
 5. Венцислав Георгиев Кавазов
 6. Илия Димитров Главчев
 7. Христо Петров Николов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Да станат ли електроразпределителните дружества държавна собственост, неподлежаща на приватизиране и концесиониране? 2. Да станат ли златото, останалите редки метали, нефтът и газът изключителна държавна собственост, неподлежаща на концесиониране? 3. Да се изравнят ли чрез ежегодна индексация българските доходи със средноевропейските? 4. Да се огласят ли договорите по всички приватизационни сделки от 1990 година насам? Информация
Дата на уведомление 18 февруари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 18 май 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване 1. Да станат ли електроразпределителните дружества държавна собственост, неподлежаща на приватизиране и концесиониране?

2. Да станат ли златото, останалите редки метали, нефтът и газът изключителна държавна собственост, неподлежаща на концесиониране?

3. Да се изравнят ли чрез ежегодна индексация българските доходи със средноевропейските?

4. Да се огласят ли договорите по всички приватизационни сделки от 1990 година насам?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Волен Николов Сидеров
 2. Десислав Славов Чуколов
 3. Павел Димитров Шопов
 4. Станислав Тодоров Станилов
 5. Деница Стоилова Гаджева
 6. Явор Божилов Нотев
 7. Магдалена Ламбова Ташева
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Подкрепяте ли развалянето на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН? Информация
Дата на уведомление 13 февруари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 13 май 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Подкрепяте ли развалянето на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Димитър Кинов Стоянов
 2. Борислав Тодоров Стоянов
 3. Петър Иванов Хлебаров
 4. Таня Илиева Александрова
 5. Зарко Маринов Гогов
 6. Радостина Тинкова Евтимова
 7. Ивайло Трифонов Минов
 8. Мартин Искренов Мартинов
 9. Теодор Николаев Николов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


1. Да се въведе ли възможност за предсрочно отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове по инициатива на граждани и чрез гласуване от избиратели?

2. Да се въведе ли индивидуална жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават правата на гражданите?
Информация
Дата на уведомление 11 февруари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 11 май 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване 1. Да се въведе ли възможност за предсрочно отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове по инициатива на граждани и чрез гласуване от избиратели?

2. Да се въведе ли индивидуална жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават правата на гражданите?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Владимир Стефанов Чуков
 2. Борислав Бориславов Цеков
 3. Добромир Йорданов Джиков
 4. Желю Митев Желев
 5. Гиньо Гочев Ганев
 6. Емил Георгиев Йорданов
 7. Здравка Владимирова Кръстева
 8. Иво Стефанов Инджов
 9. Виолета Борисова Златева-Михайлова
 10. Петко Симеонов Петков
 11. Петър Илиянов Кичашки
 12. Минчо Викторов Спасов
 13. Илия Ангелов Джамбазов
 14. Михаил Николаев Шишков
 15. Ивайло Пелов Трифонов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Да отпадне ли пълната забрана за тютюнопушене на обществени места? Информация
Дата на уведомление 29 януари 2013 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 29 април 2013 г.
Дата на внасяне на подписката в НС
Въпрос за гласуване Да отпадне ли пълната забрана за тютюнопушене на обществени места?
Предложение, мотиви
Инициативен комитет
 1. Любомир Иванов Ковачев
 2. Борис Иванов Марков
 3. Константин Христов Арабаджиев
 4. Любен Ангелов Петров
 5. Владимир Янакиев Кисьов
 6. Борислав Иванов Бориславов
 7. Валентин Николов Иванов
 8. Александър Станков Дойнов
 9. Емилия Радомирова Попова
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума
Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена централа? Информация
Дата на внасяне на предложението в НС 17 октомври 2012 г.
Въпрос за гласуване Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена централа?
Предложение, мотиви изтегли
Вносители
 1. Доброслав Дилянов Димитров
 2. Искра Фидосова Искренова
 3. Диан Тодоров Червенкондев
 4. Димитър Николов Лазаров
 5. Станислав Стоянов Иванов
 6. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
 7. Силвия Анастасова Хубенова
 8. Лили Боянова Иванова
 9. Светомир Константинов Михайлов
 10. Емил Димитров Караниколов
 11. Николай Петков Петков
 12. Анатолий Великов Йорданов
 13. Петър Методиев Петров
 14. Илия Иванов Пашев
 15. Георги Георгиев Плачков
 16. Валери Маринов Ангелов
 17. Цвета Вълчева Караянчева
 18. Емил Димитров Гущеров
 19. Ивайло Георгиев Тошев
 20. Йордан Георгиев Андонов
 21. Иван Димитров Иванов
 22. Фани Иванова Христова
 23. Ралица Тодорова Ангелова
 24. Светлана Ангелова Найденова
 25. Румен Кирев Данев
 26. Стефани Михнева Михайлова
 27. Иван Йорданов Божилов
 28. Светлин Димитров Танчев
 29. Петко Валентинов Петков
 30. Пламен Тенев Русев
 31. Катя Костова Колева
 32. Евгени Димитров Стоев
 33. Теодора Радкова Георгиева
 34. Емануела Здравкова Спасова
 35. Златко Димитров Тодоров
 36. Цветан Емилов Сичанов
 37. Христо Георгиев Чаушев
 38. Мирослав Николов Петков
 39. Нели Иванова Калнева-Митева
 40. Антоний Венциславов Кръстев
 41. Борис Крумов Грозданов
 42. Недялко Живков Славов
 43. Мариана Петрова Иванова-Николова
 44. Джема Маринова Грозданова
 45. Ирена Любенова Соколова
 46. Гинче Димитрова Караминова
 47. Станка Лалева Шайлекова
 48. Йоана Милчева Кирова
 49. Красимира Щерева Симеонова
 50. Ангел Георгиев Даскалов
 51. Таня Димитрова Въжарова
 52. Димитър Бойчев Петров
 53. Иван Стефанов Вълков
 54. Вяра Димитрова Петрова
 55. Даниела Маринова Петрова
 56. Диана Иванова Йорданова
 57. Кирил Боянов Калфин
 58. Тодор Атанасов Димитров
 59. Светослав Тончев Тончев
 60. Десислава Жекова Танева
 61. Христофор Неделчев Ачков
 62. Величка Николова Шопова
 63. Зоя Янева Георгиева
 64. Галина Димитрова Банковска
 65. Янко Иванов Здравков
 66. Снежана Георгиева Дукова
 67. Цветомир Цвятков Михов
 68. Тодор Йорданов Георгиев
 69. Стефан Иванов Дедев
 70. Христо Димитров Христов
 71. Валентин Тончев Микев
 72. Аспарух Бочев Стаменов
 73. Петър Илиев Якимов
 74. Петър Иванов Даскалов
 75. Веселин Велков Давидов
 76. Митко Живков Захов
Решение на Народното събрание 24 октомври 2012 г.
Държавен вестник ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г.
Дата за провеждане на референдума 27 януари 2013 г.
Резултати от референдума изтегли
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум изтегли решението


Да се национализират ли електроразпределителните предприятия, упражняващи дейност на територията на Република България? Информация
Дата на уведомление 19 юли 2012 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 19 октомври 2012 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 19 октомври 2012 г.
Въпрос за гласуване Да се национализират ли електроразпределителните предприятия, упражняващи дейност на територията на Република България?
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет
 1. Мария Ангелова Петрова
 2. Цветомир Петров Стоянов
 3. Марин Иванов Абрашев
 4. Павел Стаменов Иванов
 5. Петя Костадинова Паликрушева-Иванова
Брой граждани, подкрепили подписката 4 396 броя подписа
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Искате ли на следващите парламентарни избори на всички български граждани да бъде осигурена възможност за гласуване чрез Интернет? Информация
Дата на уведомление 17 май 2012 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 17 август 2012 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпрос за гласуване "Искате ли на следващите парламентарни избори на всички български граждани да бъде осигурена възможност за гласуване чрез Интернет?"
Предложение, мотиви
Инициативен комитет 1. Милена Славова Пейдж-Робъртс
2. Чавдар Боголюбов Младенов
3. Екатерина Любенова Маркова
4. Йордан Димитров Серафимов
5. Атанас Наумов Гьоков
6. Димитър Марков Ганчев
7. Светослав Донов Василев
8. Людмила Цонева Христова
9. Мариян Цветанов Желев
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума
Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“ Информация
Дата на уведомление 27 април 2012 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 27 юли 2012 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 27 юли 2012 г.
Въпрос за гласуване "Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“"
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет 1. Стефан Борисов Воденичаров
2. Ангел Симеонов Гълъбов
3. Велко Вълканов Иванов
4. Георги Георгиев Марков
5. Димитър Тодоров Бучков
6. Венцислав Иванов Кисьов
7. Васил Стоянов Сгурев
8. Йордан Димитров Костадинов
9. Иван Киров Генов
10. Петър Илиев Дулев
11. Петър Стоянов Кендеров
12. Румен Стоянов Овчаров
13. Сергей Дмитриевич Станишев
14. Станислав Стефанов Георгиев
15. Янаки Боянов Стоилов
Брой граждани, подкрепили подписката 769 400 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание 24 октомври 2012 г.
Държавен вестник ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г.
Дата за провеждане на референдума 27 януари 2013 г.
Резултати от референдума изтегли
Решение на Народното събрание във връзка с проведения референдум изтегли решението


Предоговаряне на земеделските субсидии в ЕС Информация
Дата на уведомление 8 септември 2010 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 8 декември 2010 г.
Дата на внасяне на подписката в НС прекратена [изтегли]
Въпрос за гласуване "Да поиска ли българското правителство предоговаряне на земеделските субсидии в Европейския съюз?"
Предложение, мотиви
Инициативен комитет 1. Стефан Петров Личев
2. Мария Василева Капон
3. Йордан Петров Величков
4. Радослав Стойков Христов
5. Господин Антонов Господинов
6. Асен Иванов Иванов
7. Проф. Димитър Николов Тадаръков
8. Стелиян Иванов Стоянов
9. Илия Иванов Канев
10. Валентин Василев Вълчев
11. Борил Панайотов Панайотов
12. Исак Михаил Гозес
13. Проф. д-р Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова
14. Методи Кирилов Стефанов
15. Милен Благоев Стоянов
Брой граждани, подкрепили подписката
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Предсрочно прекратяване на мандата на 41-то НС с цел свикване на Велико НС за приемане на нова конституция Информация
Дата на уведомление 1 септември 2010 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 1 декември 2010 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 1 декември 2010 г.
Въпрос за гласуване "Желаете ли предсрочно прекратяване на мандата на 41-то Народно събрание с цел свикване на Велико народно събрание за приемане на нова конституция?"
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет 1. Яне Георгиев Янев
2. Александър Димитров Димитров
3. Атанас Марков Семов
4. Бисерка Борова Петрова
5. Георги Георгиев Стоянов
6. Георги Цвятков Терзийски
7. Дарин Величков Матов
8. Димитър Асенов Колев
9. Емил Генов Василев
10. Живко Христов Темелков
11. Иван Славчев Подолински
12. Кристияна Методиева Петрова
13. Пламен Янков Цветков
14. Славея Милкова Сурчева
15. Тодор Димитров Великов
Брой граждани, подкрепили подписката 597 152 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума


Членството на Република Турция в ЕС Информация
Дата на уведомление 16 април 2010 г. [изтегли уведомлението]
Краен срок за внасяне на подписката в НС 16 юли 2010 г.
Дата на внасяне на подписката в НС 14 юли 2010 г.
Въпрос за гласуване "Против ли сте членството на Турция в Европейския Съюз?"
Предложение, мотиви изтегли
Инициативен комитет 1. Красимир Дончев Каракачанов
2. Валери Симеонов Симеонов
3. Александър Иванов Краваров
4. Ангел Чавдаров Джамбазки
5. Георги Ванчев Васев
6. Георги Петров Дракалиев
7. Димитринка Станкова Николова
8. Иван Йорданов Стоянов
9. Искрен Василев Веселинов
10. Костадин Тодоров Костадинов
11. Кристиан Пенев Петков
12. Милен Василев Михов
13. Юлиан Кръстев Ангелов
14. Николай Петров Кънчев
15. Султанка Димитрова Петрова
Брой граждани, подкрепили подписката 322 532 броя подписа [опис]
Протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на подписката изтегли
Решение на Народното събрание
Държавен вестник
Дата за провеждане на референдума