ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИИме Декларация
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ - съдия Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ВЛАХОВ - съдия Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ДЖЕЛЕПОВА-РАНГЕЛОВА - съдия Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ПАНОВА - съдия Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1