ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Име Декларация
МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
РОСЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1