ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Име Декларация
МАРИЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА - зам.-министър председател Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.3
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
РОСЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - министър Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1