НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК

КАПКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА - член на Висш съдебен съвет (Декларация по чл. 12, т. 2)
ХРИСТИНА ВЕЛЧЕВА МИТРЕВА - управител на Национален осигурителен институт ( Декларация по чл. 12, т. 2)
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ ГЕОРГИЕВ - председател на Съвет за електронни медии (Декларация по чл. 12, т. 2)

НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 41 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК

ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА - 41-во Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)
ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ - 41-во Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ - 41-во Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА - 41-во Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА - 41-во Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)

ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - 41-во Народно събрание (Декларация по чл. 14, ал. 2)


НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 40 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ - 40-то Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)


НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК

ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ - 40-то Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ - 40-то Народно събрание (Декларация по чл. 12, т. 2)