Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия по правни въпроси – 21/04/2021, 15:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по здравеопазването – 22/04/2021, 15:30

Пряко предаване на заседание на – 21/04/2021, 14:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по бюджет и финанси – 22/04/2021, 14:30

Видео
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.