Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на ВК по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от МС, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години – 07/05/2021, 17:00

Видео

Част 1   
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.