Избери видео плеър
Пленарни заседания
Заседания от комисии
Пряко предаване на заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения – 14/12/2018, 11:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 13/12/2018, 14:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 12/12/2018, 15:30

Видео
Информация
Тук можете да наблюдавате на живо пленарните заседания на Народното събрание. Те се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани.