Библиотека

Библиотеката на Народното събрание е основана след Учредителното народно събрание в 1879 г. Парламентарната библиотека отговаря за информационното и библиотечно осигуряване на народните представители, парламентарните групи и ръководството на Народното събрание. По въпроси, свързани с парламентарната дейност предоставя информация на публични институции, научни работници и граждани. Библиотеката притежава над 350 хил. тома книги и периодични издания. Областите в комплектуването на библиотечните фондове са: политика, право, история, икономика, социални науки и др., съобразени с нуждите на информационното осигуряване на народните представители и парламентарните служители. Библиотеката притежава документални колекции от копия на законодателните актове от 1990 г. насам.