Зала Изток

През 1977 г. са оформени двете зали на втория етаж – „Изток” и „Запад”. В тях се провеждат заседания на парламентарните комисии, семинари и др.