Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г. 902-02-26 16/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 902-01-54 16/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти 902-01-53 15/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите 954-01-75 10/10/2019 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;БОРИС БОРИСОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 902-01-52 09/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство 902-01-51 08/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 902-01-50 07/10/2019 Министерски съвет
ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс 953-03-68 01/10/2019
Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 954-01-74 01/10/2019 АННА АЛЕКСАНДРОВА;КРАСИМИР ЦИПОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 902-01-49 20/09/2019 Министерски съвет