Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-87 10/12/2018 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;
Законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел 802-02-28 07/12/2018 Министерски съвет
Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 802-01-56 04/12/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията 854-01-86 28/11/2018 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;МЛАДЕН ШИШКОВ;ГЕОРГИ ДИНЕВ;НИКОЛАЙ СИРАКОВ;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;
ЗИД на Закона за движението по пътищата 853-19-23 28/11/2018
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси 802-01-55 26/11/2018 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) 802-02-27 26/11/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения 802-01-54 22/11/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 802-01-53 20/11/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 802-01-52 20/11/2018 Министерски съвет