Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 954-01-78 08/11/2019 АННА АЛЕКСАНДРОВА;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи 902-01-61 08/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 954-01-77 07/11/2019 ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 902-01-60 06/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 902-01-59 06/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги 954-01-76 06/11/2019 ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;ЯВОР НОТЕВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата 902-01-58 05/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 902-01-57 31/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 902-01-56 31/10/2019 Министерски съвет
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 902-01-55 31/10/2019 Министерски съвет