Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора
102-02-13
07/06/2011
Шеста сесия
приет
23/06/2011
брой 51/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/06/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/06/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/06/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/06/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала