Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма за "Наука образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.
002-02-5
04/05/2020
Девета сесия
приет
29/05/2020
брой 52/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 29/05/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/05/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/05/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/05/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/05/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/05/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала